əlavə olunub General kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
[dɪ'klaɪn]
 
1. v.
1) rədd etmək, qəbul etməmək (təklifi və s.), imtina etmək, boyun qaçırmaq
2) axıra çatmaq, azalmaq; the day is declining gün yavaş-yavaş batır, gün əyilir
3) pisləşmək, ağırlaşmaq (sağlamlıq); aşağı düşmək, tənəzzülə uğramaq (iqtisadiyyat, incəsənət)
4) düşmək (hərarət)
5) əyilmək, meyl etmək
6) qram. hallandırmaq
2. n.
1) qurub, batma
2) aşağı düşmə, pisləşmə

Kateqoriyalar

...